blij
blij

Visitatie

Met succes volbracht!

 

Op vrijdag 25 september heeft er een klinische visitatie plaatsgevonden bij Orthodontistenpraktijk Boxmeer. Deze visitatie is een onderdeel van het kwaliteitsprogramma van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Iedere praktijkhouder moet hier om de vijf jaar aan deelnemen.

 

Op deze visitatiedag hebben twee collega-orthodontisten de praktijkvoering onder de loep genomen en de handelswijze van orthodontist Huyskens en Jacobs besproken. Het doel van een visitatie is de kwaliteit van de patiëntenzorg te toetsen aan de door de NVvO vastgestelde normen en eisen om waar mogelijk tot verbeteringen te komen.

 

Net als vijf jaar geleden liet de commissie in haar eindrapport weten zeer onder de indruk te zijn van de praktijk en onze inzet voor een zo optimaal mogelijke behandeling van de patiënten. Wij zijn blij met deze conclusie: een mooie bekroning op ons 15-jarig bestaan!